index_product_bg

önüm

C81 Smartwatch 2.0 ″ AMOLED Ekran Bluetooth jaň edýän 100 sport modeli akylly sagat

Gysga düşündiriş:

Bu önüm Model C81 akylly sagatdyr

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

C81 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763W
Fleşka RAM 578KB ROM 128Mb
Bluetooth 5.2
Ekran AMOLED 2.0 dýuým
Karar 410 * 502 piksel
Batareýa 250mAh
Suw geçirmeýän dereje IP68
APP "FitCloudPro"

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

C81 SMARTWATCH

Özbaşdak düzülen dizaýn:

C81-iň iki düwmejik dizaýny ahyrky çeýeligi üpjün edýär.Aşakdaky düwme, dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyryp, özara täsirleri kynlaşdyrýar we şahsylaşdyrýar.

“Cutting-Edge” tehnologiýasy bilen güýçlendirilen:

C81-iň merkezinde Realtek 5-nji çip RTL8763EWE-VP ýerleşýär, energiýa sarp edilişini 22% azaldýar we öndürijiligi 25% ýokarlandyrýar.Sagat takyk ölçegler üçin gyzyl çyrany ulanyp, gan kislorod datçiginiň iň täze tehnologiýasyny birleşdirýär.Ösüşleriň bu sinergiýasy netijelilik we ygtybarlylyk taýdan deňi-taýy bolmadyk akylly sagadyň tejribesini üpjün edýär.

Ultra AMOLED Ekran:

Ajaýyp 410 * 502 durulykly we 10 000 ekran kontrasty bilen dünýädäki ilkinji 2.0 dýuýmlyk AMOLED ekranyna çümüň.C81-iň ekrany diňe bir giň görnüşi hödürlemän, eýsem ajaýyp wepalylyk bilen reňk berýär.Elmydama görkezilýän (AOD) aýratynlygy bilen, sagady oýarmazdan wagtyňyzy synap bilersiňiz.

C81 SMARTWATCH
C81 SMARTWATCH

Size laýyk:

C81-iň deňsiz-taýsyz özleşdirme opsiýalary bilen şahsyýetiňizi açyň.Sagadyňyzy stiliňize we keýpiňize laýyk üýtgedip, programmanyň giň kolleksiýasyndan sagadyňyzy alyň.Her türgenleşik ýa-da iş üçin rejäniň bardygyny üpjün edip, 100-den gowrak sport rejesi bilen has sagdyn durmuş ýörelgesini kabul ediň.

Batareýanyň ömri:

Frequygy-ýygydan zarýad bermegiň oňaýsyzlygy bilen hoşlaşyň.Bir zarýadda 7 güne çenli batareýa ömri bilen, C81 sizi birikdirýär, fitnes syýahatyňyzy yzarlaýar we yzygiderli zarýad bermezden halaýan aýratynlyklaryňyzy berýär.

“Colmi C81” bilen öz stiliňizi, fitnesiňizi we gündelik täsirleriňizi ýokarlandyryň.Akylly sagatdan garaşýan zatlaryňyzy täzeden kesgitläp, häzirki zaman tehnologiýalarynyň we çylşyrymly dizaýnyň birleşmegini başdan geçiriň.

C81 SMARTWATCH

COLMI ilkinji akylly sagadyňyz bolsun.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH C81 SMARTWATCH

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň