index_product_bg

önüm

P73 Smartwatch 1.9 ″ Daşarda jaň edýän IP68 Suw geçirmeýän akylly sagat

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P73

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P73 Esasy aýratynlyklar

CPU JL7013
Fleşka RAM 640KB ROM 64Mb
Bluetooth 5.2
Ekran IPS 1,9 dýuým 
Karar 240x284 piksel
Batareýa 300mAh
Suw geçirmeýän dereje IP68
APP  “Pubu geý”
Akylly sagat COLMI P73 ekrany (2)

Reňkli HD ekrany
P73 has gowy görmek üçin açyk reňkli we açyk displeýli 1,9 dýuýmlyk ýokary kesgitli ekrany ulanýar.

Alýumin garyndy düwmeleri
Berk we çydamly alýumin garyndy düwmeleri bilen döredilen, özüni rahat, ulanmak aňsat we owadan duýýar.

Silikon gaýyş
Onda dem alýan, suw geçirmeýän we uzak möhletli köýnek üçin uzynlygy sazlap boljak amatly silikon gaýyş bar.

Sport tertibi
P73 ylgamak, tigir sürmek, basketbol oýnamak, badminton we ş.m. ýaly 100-den gowrak dürli sport reesimini goldaýar we sport maglumatlaryňyzy hemme taraplaýyn ýazga alýar.

Sport maglumatlary
Akylly sagatlar, maşk wagtyňyzy, aralygy, tizligi, ýakylan kaloriýalary we ş.m. goşmak bilen maşk maglumatlaryňyzy takyk ýazyp biler, bu bolsa maşk ýagdaýyňyza has gowy düşünmäge kömek eder.

“Smart Watch COLMI P73” sport rejimi (6)
Akylly sagat COLMI P73 jaň ýatlatmasy (11)

Gelýän jaň
Jübi telefonyna Bluetooth arkaly birikdirilen P73 akylly sagady gelýän jaň ýatlatmalaryny hakyky wagtda görkezip biler, şonuň üçin möhüm jaňlary sypdyrmaň.

Aýdym-saz çalynmagyna gözegçilik ediň
Akylly sagat bilen telefonyňyzda aýdym-saz çalmagyny aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz, aýdymlary çalşyp bilersiňiz we amatly aýdym-saz tejribesinden lezzet alyp bilersiňiz.

Heartürek urmasyny ölçemek
P73 akylly sagady, ýürek urşuňyza islendik wagt gözegçilik etmek we bedeniňiziň ýagdaýyna we maşk täsirlerine düşünmek üçin takyk ýürek urşy datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Dem alyş okuwy
P73 akylly sagady içerki dem alyş tälimine eýedir, bu size stresden dynmaga we ýol görkezijiler we ýatlatmalar arkaly bedeniňizi we aňyňyzy rahatlandyrmaga kömek edýär.

Ganyň kislorody ölçemek
Gurlan optiki datçigi ulanyp, P73 akylly sagady ganyň kislorod derejesini kesgitläp we saglyga öz wagtynda maglumat berip biler.

Akylly sagat COLMI P73 Gan kislorody (16)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS”, “IP68” suw geçirmeýän fitnes sagady (3) COLMI P73 1.9 Açyk harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS” üçin “Smartwatch” jaň edýär, IP68 Suw geçirmeýän fitnes sagady (4) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS”, “IP68” suw geçirmeýän fitnes sagady (5) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS”, “IP68” suw geçirmeýän fitnes sagady (6) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS” üçin “Smartwatch” jaň edýär, “IP68” suw geçirmeýän fitnes sagady (7) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, Xiaomi Android iOS, IP68 suw geçirmeýän fitnes sagady (8) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, Xiaomi Android iOS, IP68 suw geçirmeýän fitnes sagady (9) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS”, “IP68” suw geçirmeýän fitnes sagady (10) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, Xiaomi Android iOS, IP68 suw geçirmeýän fitnes sagady (11) COLMI P73 1.9 Daşky harby akylly sagat Erkekler, “Xiaomi Android iOS” üçin “Smartwatch” jaň edýär, IP68 Suw geçirmeýän fitnes sagady (12)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň