index_product_bg

önüm

P71 Smartwatch 1.9 Voice Ses çagyryş ses kömekçisi IP68 Suw geçirmeýän akylly sagady görkeziň

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P71

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P71 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763EWE
Fleşka RAM270KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran IPS 1,9 dýuým 
Karar 240x284 piksel
Batareýa 230mAh
Suw geçirmeýän dereje IP68
APP  “Pubu geý”
1

S71Bilegiňizdäki ultra ekran, gaty aňsat jaň edýär

100+ sport tertibi |1.9 "HD displeý | Bluetooth jaň saglygyny dolandyrmak | ýürek urmasyny yzarlamak | aýdym-saz dolandyryşy

 
1.9 "Uly reňkli ekran Gözlere haýran galdyryjy

1,9 dýuým HD uly ekran, inçe çarçuwa, ekranyň meýdanyny ulaltdy.Duýduryş ýatlatmasy, sport ýazgylary ýa-da beýleki möhüm maglumatlar size has giňişleýin we düşnükli görkezer.

Ultimate Şahsy kömekçi Bluetooth jaňlary we ses kömekçileri.

P71 jaňlaryňyzy - jaňlary dolandyrmaga, soňky jaň gündeliginden jaň etmäge we awouritecontact-a girmäge mümkinçilik berýär. Telefonyňyzy aňsatlyk bilen gözegçilikde saklamak we sagadyňyzy diňe bir sagat däl-de, içerki ses kömekçisi bar.

 
Dürli bildiriş ýatlatmasy, islän zadyňyz bar

SMS, habar iteklemek, jaň ýatlatmasy, jaň sagady, oturgyjy ýatlatma, suw ýatlatmasy ...

5
6

Hakyky wagtda yzarlamak we analiz etmek
Professional sport şahsy tälimçiňiz boluň

 
140+ Sport reesimleri Maşk maglumatlaryňyzy ýazga alyň

ylgaw, içerde ylgamak, ýöremek, welosiped sürmek, küreklemek, elliptik, arkan atmak, dyrmaşmak ýa-da başgalary öz içine alýan 140+ sport rejimi guruldy.Dürli hünär sport görnüşleri size maksatly sport maglumatlary berer

IP68 Suw garşylygy
Gündelik suw geçirmeýän we işlemek aňsat, suw we tozan suw geçirmeýän dizaýn, durmuşyň suw geçirmeýän zerurlyklaryny kanagatlandyryp, gündelik durmuşyň suw geçirmeýän çözgüdini çözmek üçin.

 

 

Köp ölçegli saglyk gözegçiligi Seresaplylyk bilen we sagdyn durmuşda ýazga alyň

Signalürek urşunyň algoritmini kämilleşdirdi, signallary has duýgur alyp bilýär, ýürek urşunyň üýtgemelerini yzygiderli we takyk yzarlaýar, ýürek urşuňyzyň saglygyny 24 sagat saklaýar.

8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71 akylly sagat p71

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň