index_product_bg

önüm

M42 Smartwatch 1.43 ″ AMOLED Ekranyň 100 sport rejimi, akylly sagada jaň edýär

Gysga düşündiriş:

(1) AMOLED ekrany: M42 1,43 dýuýmlyk AMOLED ekrany bilen, gaty ýokary kesgitli surat belgisi we has gowy görüş effekti bilen bezelendir.

(2) Super batareýanyň ömri: M42 batareýa kuwwaty 410mAh, zarýad berlenden soň 5-7 gün ulanyp bolýar.

.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

M42 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763EWE-VP
Fleşka RAM578KB ROM128Mb
Bluetooth 5.0
Ekran AMOLED 1,4 dýuým
Karar 466x466 piksel
Batareýa 410mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”
iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär

Gaty sagat beden öndürijiligi

Professional sport sagatlary, her bir ajaýyp dizaýnyň oýnaljak ýeri bolar ýaly, ilki bilen dizaýn düşünjesine eýerýärler.Içerde ýa-da açyk howada bolsun, professional sport sagatlary siziň bilen ýowuz gurşawyň synagyna garşy durmaga taýyn.

 

1.43 "Ultra arassa AMOLED ekrany

Uly HD AMOLED displeýi, başlaýandygyňyzy aýdyň görkezýär

günüňiz ir bilen gün şöhlesinde ylgamak ýa-da tigir sürmek bilen

gijeki sport zalyndan öý.

Maşk görnüşleriniň has giňişleýin görnüşi

lt golf swing we ýelkenli ýaly 120+ sport reesimini goldaýar we sporty halaýanlar üçin elmydama doly taýýar.“ExerSenseTM” açyk ylgaw, açyk welosiped sürmek, islän wagtyňyz özüňize garşy çykyp başlaň.

 

Saglygy dolandyrmak

Göçme gan kislorodyny anyklamak, islän wagtyňyz saglyk ýagdaýyňyzy yzarlaň, gan kislorodyň ýagdaýyna akylly baha beriň we baha beriň Adaty wagt talap edýän we agyr usullar bilen hoşlaşyň, stres indeksiňizi PPG arkaly ölçäň we dem alyş okuwy arkaly gündelik stresden dynyň, we beden we akyl saglygyny goramak.

iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär
iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär

Öz aýratyn stiliňizi sazlamak üçin Ul menýusynyň birnäçe toplumy

Täze menýu interfeýsleri, global funksiýalar ýüregiňize düşnükli bolup, bir nokatda we bir gezekde akýan bulutlar we akýan suwlar ýaly rahat işlemäge mümkinçilik berýär.

 

Erkin jogap bermek, elleriňizi boşatmak üçin Bluetooth jaňlaryny goldaň

Highokary wepaly BOx suw geçirmeýän gürleýjileri kabul ediň, Bluetooth elsiz jaňlar, ýokary kesgitli özboluşly ses görkezýär Sport bolsun ýa-da sürmek bolsun, jübi telefon jaňlary bir açar jogap bermek, elleri boşatmak we aragatnaşygy has erkin etmek üçin wagtynda sagada iterilýär. .

Stilleriň dürlüligi, bir gezek basmak

Köpçülikleýin aýlaw bazary, içerki ägirt uly ajaýyp aýlaw dizaýny, hemişe üýtgeýän stilleriň bir gezek basylmagy, jübi telefonyndaky gündelik suratlar we syýahat görnüşleri hem biliňizi galdyranyňyzda durmuşy ajaýyp, görünmek üçin aýlawda saklanyp bilner.

 

7-10 günlük batareýanyň ömri, ajaýyp dyngysyz

Gurlan 410mAh ýokary kuwwatly batareýa, 45 gün garaşmak üçin ulanyp bolýar.Gündelik ulanylyşyna ýa-da uzak aralyga syýahat etmegine garamazdan, indi batareýa aladasy ýok.

iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň