index_product_bg

önüm

L10 Smartwatch 1.4 ″ HD Ekran Bluetooth 100 sport modeline akylly sagat jaň edýär

Gysga düşündiriş:

(1) Moda we inçe: L10 inçe we inçe dizaýn bilen zenan ulanyjylar üçin moda elementi.

.

(3) Aýallaryň saglygy: L10 aýallaryň saglygyna gözegçilik etmegi, aýallaryň aýbaşy döwrüne we beýleki şertlere düşünmegi we ýyly garamagy amala aşyrmagy goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

L10 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763EWE
Fleşka RAM578KB ROM128Mb
Bluetooth 5.0
Ekran IPS 1.4 dýuým 
Karar 360x360 piksel
Batareýa 225mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

L10

L10: Diňe aýallar üçin akylly sagat

Tehnologiýanyň ösmegi bilen akylly sagatlar moda we saglyk üçin hökmany enjamlara öwrüldi.Iş ýa-da durmuş üçin bolsun, akylly sagatlar bize amatly we amaly funksiýalary berip biler.Şeýle-de bolsa, bazardaky akylly sagatlaryň köpüsi dizaýnda erkekdir we aýallaryň gözelligi we gylyk-häsiýeti ýetmezçilik edýär.Zenan ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite aýallar üçin akylly sagat - L10 çykardy.

 

L10: ýönekeý, inçe we näzik

L10, aýallaryň moda jadysyny görkezip biljek ýönekeý, inçe we näzik stili bolan diňe aýallar üçin akylly sagat.L10 korpusy, silikon we metal gaýyşlaryň iki görnüşi we üç reňk: şahsy islegleriňize we ýagdaýlaryňyza laýyk gelýän gara, kümüş we gülgüne sink garyndysyndan ýasalýar.L10 ululygy 39.5mm, agramy bary-ýogy 40g, geýmegi gaty amatly edýär.

 

L10 (2)
L10 (4)

“L10” -yň ekrany iň esasy wakalardan biridir.Onda 360 * 360 piksel durulykda 1,4 dýuýmlyk IPS duýgur ekrany we aýdyň we näzik ekrany bar.Ekrany has açyk görüş effekti üçin gaty dar bezegli 2.5D egri aýnadan ýasalýar.Şeýle hem, ekran dürli aýlaw kommutasiýasyny goldaýar, şonuň üçin dürli stilleri we mowzuklary isleg boýunça üýtgedip bilersiňiz.

 

L10: Bluetooth çagyryşy, ýürek urşuna gözegçilik, sport tertibi we başga-da köp funksiýa

Dizaýndan başga-da, L10 dürli amaly funksiýalara hem eýedir.Ilki bilen, Bluetooth jaň funksiýasyny goldaýar, şonuň üçin telefonyňyzy çykarmazdan göni sagat arkaly jogap berip ýa-da jaň edip bilersiňiz, bu gaty amatly.Ikinjiden, ýürek urşunyň hakyky wagtda üýtgemegini kesgitläp we maglumatlary sagatda ýa-da öýjükli telefonda görkezip bilýän 24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik funksiýasy bar.Mundan başga-da, ulanyjylara beden ýagdaýyna düşünmäge we ýerlikli maslahat bermäge kömek edip biljek ganyň kislorodyna gözegçilik, uky gözegçiligi we aýallaryň saglygyna gözegçilik etmek hem goldaýar.

 

L10 (10)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler